Սեդրակ Հարությունյան

Седрак Арутюнян

Ախտորոշում՝ Բրոնխյալ աստմա

Երեխայի ընտանիքը Դալարիկ գյուղից է (Հայաստան), և նրանց հիմնական եկամուտը աղքատության նպաստն է և երեխայի ու տատիկի հաշմանդամության կենսաթոշակը, որոնք դժվարությամբ են բավարարում հիմնական կարիքները: Երեխան Ֆլիկսոտիդ դեղամիջոցի շտապ կարիք ունի։ Հիմնադրամը երեխային ապահովել է 6 ամսվա համար անհրաժեշտ դեղամիջոցով, որի արժեքը 53,400 դրամ է։