Իրինա Մամիկոնյան

Պալիատիվ օգնություն ցուցաբերող ուղղության ղեկավար